11/09/2016

Przed szkoleniem

CO TO JEST ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

Świadectwo Kwalifikacji UAVO /Unmanned Aerial Vehicle Operator - Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego/ wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Świadectwo to upoważnia do wykorzystywania dronów do celów innych niż rekreacyjne lub sportowe, m. in. komercyjnych.ETAPY UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO


Na samym początku wybierz swoje przyszłe uprawnienia.

VLOS do 5 kg

caret-down caret-up caret-left caret-right

Przy tych uprawnieniach nie jest wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie.


Pierwszego dnia szkolenia podpiszesz tylko oświadczenie o swoim zdrowiu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń i skontaktuj się z nami.


TERMINARZ - KONTAKT

PRZYJDŹ NA KURS

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu (teren Aeroklubu Pomorskiego).


MAPA DOJAZDU

WYKUP POLISĘ OC OPERATORA DRONA

Pamiętaj, że w polisie nie jest wymagane podanie nr świadectwa kwalifikacji i konkretnego modelu bezzałogowego statku powietrznego.


PRZYKŁADOWY UBEZPIECZYCIEL

PRZYSTĄP DO EGZAMINU

 Egzamin przeprowadzany jest przez naszego instruktora z ośrodka. Na podstawie tego egzaminu zostanie wydane Świadectwo Kwalifikacji UAVO.


By przystąpić do egzaminu należy opłacić tylko wydanie Świadectwa Kwalifikacji UAVO.

VLOS do 25 kg - BVLOS

WYKONAJ BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE

Skontaktuj się z lekarzem orzecznikiem uprawnionym przez ULC do wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich.


WYKAZ LEKARZY

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń i skontaktuj się z nami.


TERMINARZ - KONTAKT

PRZYJDŹ NA KURS

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu (teren Aeroklubu Pomorskiego).


MAPA DOJAZDU

WYKUP POLISĘ OC OPERATORA DRONA

Pamiętaj, że w polisie nie jest wymagane podanie nr świadectwa kwalifikacji i konkretnego modelu bezzałogowego statku powietrznego.


PRZYKŁADOWY UBEZPIECZYCIEL

PRZYSTĄP DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 Egzamin przeprowadzany jest przez egzaminatora państwowego z ramienia ULC.


By przystąpić do egzaminu należy opłacić wydanie Świadectwa Kwalifikacji UAVO oraz część praktyczną i teoretyczną egzaminu państwowego.

OPŁATY LOTNICZE


Opłaty związane z wydaniem Świadectwa Kwalifikacji UAVO oraz egzaminem państwowy należy przelać bezpośrednio na konto ULC:

Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


Tytuł przelewu:
VLOS do 5 kg: „Imię i nazwisko, opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”
VLOS do 25 kg i BVLOS: „Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”


PIERWSZE WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny 57,00 zł 42,75 zł 28,50 zł 28,50 zł
Egzamin praktyczny 111,00 zł 83,25 zł 55,50 zł 55,50 zł
Wydanie świadectwa 46,00 zł 46,00 zł 46,00 zł 46,,00 zł
RAZEM 214,00 zł 172,00 zł 130,00 zł 130,00 zł
WPIS KOLEJNYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny 166,00 zł 124,50 zł 83,00 zł 83,00 zł
Egzamin praktyczny 111,00 zł 83,20 zł 55,50 zł 55,50 zł
Wydanie świadectwa 46,00 zł 46,00 zł 46,00 zł 46,00 zł
RAZEM 323,00 zł 254,00 zł 184,50 zł 184,50 zł

* Osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej.
** Osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.
*** Osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.


Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych – 46 zł
Przedłużenie lub wznowienie uprawnień wpisanych do świadectwa kwalifikacji – 57 zł

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ


Nasz ośrodek KRX Flying Błażej Kriks (właściciel marki OperatorDronów.pl) został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu pracownicy oraz pracodawcy są w stanie uzyskać dofinansowanie do szkoleń UAVO. Poziom dofinansowania ustalany jest indywidualnie i może wynosić nawet 80% ceny szkolenia. Jednostkami odpowiedzialnymi za dofinansowanie są Operatorzy rozlokowani według województw. W województwie Kujawsko-Pomorskim jest to Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. W celu uzyskania dofinansowania należy w pierwszej kolejności zgłosić się do TARR (lub innego Operatora) i wyrazić chęć udziału w naszym szkoleniu wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych. TARR obliczy również indywidualny poziom dofinansowania. Dodatkowe informacje oraz pełna lista Operatorów dostępna jest na stronie PARP.


Harmonogram szkoleń z dofinansowaniem

Terminarz bieżących szkoleń z dofinansowaniem dostępny jest na stronie BUR. Niezależnie od wybranego szkolenia, w trakcie kursu nabędą Państwo umiejętności potrzebne do prawidłowego użytkowania bezzałogowców oraz zostaną przygotowani do egzaminu państwowego. Dodatkowo, w ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały dydaktyczne, obiady oraz udostępnienie drona na czas egzaminu.


Warunki dofinansowania w woj. Kujawsko-Pomorskim

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkość przedsiębiorstwa i wynosi:
- mikroprzedsiębiorstwa - 70%,
- małe przedsiębiorstwa - 60%,
- średnie przedsiębiorstwa - 50%.
Dodatkowo, można uzyskać + 10% dofinasowania jednakże nie więcej niż 80% dla:
- pracowników powyżej 50 roku życia,
- pracowników o niskich kwalifikacjach,
- przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.


Operator w Kujawsko-Pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97, 56 699 55 05 ,
e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl
strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partnerzy w Kujawsko-Pomorskim

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 60, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl
strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 56 231 55 79, 737 722 103 , e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl
strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl
strona internetowa: www.iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
tel. 52 386 72 34, 386 72 33, 386 72 20
e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl
strona internetowa: www.kpodr.pl