11/09/2016

Przed szkoleniem

CO TO JEST ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

Świadectwo Kwalifikacji UAVO /Unmanned Aerial Vehicle Operator - Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego/ wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Świadectwo to upoważnia do wykorzystywania dronów do celów innych niż rekreacyjne lub sportowe, m. in. komercyjnych.KROK PO KROKU DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO


Najlepsza droga do zostania Operatorem Dronów i wykorzystywania bezzałogowców w swojej pracy.

caret-down caret-up caret-left caret-right
ZAPISZ SIĘ NA KURS

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń i skontaktuj się z nami.


TERMINARZ - KONTAKT

WYKONAJ BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE

Skontaktuj się z lekarzem orzecznikiem uprawnionym do wykonywania badań lotniczo-lekarskich.


WYKAZ LEKARZY 

WYKUP POLISĘ OC OPERATORA DRONA

Pamiętaj, że w polisie nie jest wymagane podanie nr świadectwa kwalifikacji i konkretnego modelu bezzałogowego statku powietrznego.


PRZYKŁADOWY UBEZPIECZYCIEL

PRZYJDŹ NA KURS

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu (teren Aeroklubu Pomorskiego).


MAPA DOJAZDU

PRZYSTĄP DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 W dniu egzaminu należy posiadać:
- Kopię polisy OC Operatora Dronów,
- Orzeczenie lotniczo-lekarskie,
- Dowody wpłaty do ULC za egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego.


WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

OPŁATY LOTNICZE


Opłaty za egzamin państwowy UAVO należy przelać bezpośrednio na konto ULC:

Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


Tytuł przelewu:
„Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”


PIERWSZE WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.1, pkt 5 55,00 zł 41,25 zł 27,50 zł 27,50 zł
Egzamin praktyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.2., pkt 3.7 108,00 zł 81,00 zł 54,00 zł 54,00 zł
Wydanie świadectwa - Tab. 1, część II, podczęść 2.2, pkt 6.1 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł
RAZEM 207,00 zł 166,50 zł 125,50 zł 125,50 zł
WPIS KOLEJNYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.1, pkt 6 162,00 zł 121,50 zł 81,00 zł 81,00 zł
Egzamin praktyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.2., pkt 2 108,00 zł 81,00 zł 54,00 zł 54,00 zł
Wpis uprawnień - Tab. 1, część II, podczęść 2.2, pkt 8 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł
RAZEM 314,00 zł 246,50 zł 179,00 zł 179,00 zł

* Osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej.
** Osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.
*** Osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.


Wpłata za egzamin jest ważna rok od momentu jej dokonania.

DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ


Nasz ośrodek KRX Flying Błażej Kriks (właściciel marki OperatorDronów.pl) został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych. Dzięki temu pracownicy oraz pracodawcy są w stanie uzyskać dofinansowanie do szkoleń UAVO. Poziom dofinansowania ustalany jest indywidualnie i może wynosić nawet 80% ceny szkolenia. Jednostkami odpowiedzialnymi za dofinansowanie są Operatorzy rozlokowani według województw. W województwie Kujawsko-Pomorskim jest to Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. W celu uzyskania dofinansowania należy w pierwszej kolejności zgłosić się do TARR (lub innego Operatora) i wyrazić chęć udziału w naszym szkoleniu wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych. TARR obliczy również indywidualny poziom dofinansowania. Dodatkowe informacje oraz pełna lista Operatorów dostępna jest na stronie PARP.


Harmonogram szkoleń z dofinansowaniem

Terminarz bieżących szkoleń z dofinansowaniem dostępny jest na stronie BUR. Niezależnie od wybranego szkolenia, w trakcie kursu nabędą Państwo umiejętności potrzebne do prawidłowego użytkowania bezzałogowców oraz zostaną przygotowani do egzaminu państwowego. Dodatkowo, w ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały dydaktyczne, obiady oraz udostępnienie drona na czas egzaminu.


Warunki dofinansowania w woj. Kujawsko-Pomorskim

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkość przedsiębiorstwa i wynosi:
- mikroprzedsiębiorstwa - 70%,
- małe przedsiębiorstwa - 60%,
- średnie przedsiębiorstwa - 50%.
Dodatkowo, można uzyskać + 10% dofinasowania jednakże nie więcej niż 80% dla:
- pracowników powyżej 50 roku życia,
- pracowników o niskich kwalifikacjach,
- przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.


Operator w Kujawsko-Pomorskim

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97, 56 699 55 05 ,
e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl
strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partnerzy w Kujawsko-Pomorskim

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 60, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl
strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 56 231 55 79, 737 722 103 , e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl
strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl
strona internetowa: www.iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
tel. 52 386 72 34, 386 72 33, 386 72 20
e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl
strona internetowa: www.kpodr.pl