11/09/2016

Przed szkoleniem

KRÓTKO O NAS

KADRA

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorską. Posiadają oni odpowiednie uprawnienia INS nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Kierownikiem szkolenia i głównym instruktorem jest Błażej Kriks. Dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu jest w stanie zarazić swoją pasją każdego.


SZKOLENIA

Nasz proces szkolenia jest oparty na oficjalnym programie nauczania Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obejmuje on zarówno część teoretyczną jak i część praktyczną wspomaganej symulatorami. Szkolenia odbywają w małych grupach (max 6 osobowych), co pozwala na indywidualne podejście do każdego z kandydatów na pilotów UAV.


OŚRODEK

Ośrodek funkcjonuje od 2015 roku. Od samego początku współpracował z liderami w branży dronów, instruktorami oraz egzaminatorami państwowymi. Obecnie kadra szkoleniowa przeprowadza szkolenia na terenie całej Polski, a przede wszystkim w Toruniu.

CO TO JEST ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

Świadectwo Kwalifikacji UAVO /Unmanned Aerial Vehicle Operator - Operator Bezzałogowego Statku Powietrznego/ wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Świadectwo to upoważnia do wykorzystywania dronów do celów innych niż rekreacyjne lub sportowe, m. in. komercyjnych.KROK PO KROKU DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO


Najlepsza droga do zostania Operatorem Dronów i wykorzystywania bezzałogowców w swojej pracy.

caret-down caret-up caret-left caret-right
ZAPISZ SIĘ NA KURS

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń i skontaktuj się z nami.


TERMINARZ - KONTAKT

WYKONAJ BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE

Skontaktuj się z lekarzem orzecznikiem uprawnionym do wykonywania badań lotniczo-lekarskich.


WYKAZ LEKARZY 

WYKUP POLISĘ OC OPERATORA DRONA

Pamiętaj, że w polisie nie jest wymagane podanie nr świadectwa kwalifikacji i konkretnego modelu bezzałogowego statku powietrznego.


PRZYKŁADOWY UBEZPIECZYCIEL

PRZYJDŹ NA KURS

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się przy ul. 4 Pułku Lotniczego 17 w Toruniu (teren Aeroklubu Pomorskiego).


MAPA DOJAZDU

PRZYSTĄP DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 W dniu egzaminu należy posiadać:
- Kopię polisy OC Operatora Dronów,
- Orzeczenie lotniczo-lekarskie,
- Dowody wpłaty do ULC za egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego.


WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

OPŁATY LOTNICZE


Opłaty za egzamin państwowy UAVO należy przelać bezpośrednio na konto ULC:

Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


Tytuł przelewu:
„Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”


PIERWSZE WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI UAVO PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.1, pkt 5 55,00 zł 41,25 zł 27,50 zł 27,50 zł
Egzamin praktyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.2., pkt 3.7 108,00 zł 81,00 zł 54,00 zł 54,00 zł
Wydanie świadectwa - Tab. 1, część II, podczęść 2.2, pkt 6.1 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł
RAZEM 207,00 zł 166,50 zł 125,50 zł 125,50 zł
WPIS KOLEJNYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PODSTAWA ZNIŻKA* ZNIŻKA** ZNIŻKA***
Egzamin teoretyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.1, pkt 6 162,00 zł 121,50 zł 81,00 zł 81,00 zł
Egzamin praktyczny - Tab. 2, część I, podczęść 1.2., pkt 2 108,00 zł 81,00 zł 54,00 zł 54,00 zł
Wpis uprawnień - Tab. 1, część II, podczęść 2.2, pkt 8 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł 44,00 zł
RAZEM 314,00 zł 246,50 zł 179,00 zł 179,00 zł

* Osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej.
** Osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.
*** Osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.


Wpłata za egzamin jest ważna rok od momentu jej dokonania.