09/03/2015

Główna

 

<center>[vrview img=”http://operatordronow.pl/wp-content/uploads/2016/08/Nowy-Rynek-panorama-bw.jpg” pimg=”http://operatordronow.pl/wp-content/uploads/2016/08/Nowy-Rynek-panorama-bw.jpg” width=”960″ height=”540″ ]</center>

 

Strona w przebudowie

Ważne skróty literowe

 

ATC – Air Traffic Control – kontrola ruchu powietrznego
AGL – Above Ground Level – nad poziomem ziemi
AMSL – Above Sea Level – nad poziomem morza
AD – Aerodrome – lotnisko
AIP – Aeronautical Information Publication – publikacja służby informacji lotniczej
AIS – Aeronautical Information Services – służba informacji lotniczej
ATIS – Automatic Terminal Information System – system automatycznej informacji lotniskowej
ATZ – Air Traffic Zone – strefa ruchu lotniskowego
CTA – Control Area – obszar kontrolowany
CTR – Control Zone – strefa kontrolowana
D – Danger – desygnator strefy niebezpiecznej
R – Restricted – desygnator strefy ograniczonej

P – prohibited – desygnator strefy zakazanej

EA – Exercise Area – rejon ćwiczeń

ROL – Rejon ograniczeń lotów

TFR – TSA Feeding Route – Trasa dolotowa do TSA

MRT – Military Route – Stała trasa lotnictwa wojskowego
FIR – Flight Information Region – rejon informacji powietrznej
FIS – Flight Information Services – służba informacji powietrznej
FL – Flight Level – poziom lotu
ICAO – International Civil Aviation Organization – organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego
EASA – European Aviation Safety Agency – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
METAR – komunikaty regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym)
NOTAM – NOTice to AirMen – wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna ATM – Kierownictwa Lotów (ang. Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.
PANSA – Polish Air Navigation Services Agency, czyli inaczej PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

SIGMET – informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych
TAF – Terminal Aerodrome Forecast – prognoza dla lotniska
TMA – Terminal Control Area – rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk
TRA – Temporary Reserved Area – strefa czasowo zarezerwowana
TSA – Temporary Segregated Area – strefa czasowo wydzielona
TWR – Aerodrome Control Tower or Aerodrome Control – wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska
VOLMET – informacje meteorologiczne dla statków powietrznych w locie
ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

UAV – Unmanned Aerial Vehicle – bezzałogowy statek powietrzny
UAVO – Unmanned Aerial Vehicle Operator – dosłownie „operator drona”, UAVO to nazwa świadectwa kwalifikacji operatora drona
VLOS – Visual Line of Sight – w zasięgu wzroku
BVLOS – Beyond Visual Line of Sight – poza zasięgiem wzroku
MR – Multi Rotor – wielowirnikowiec

IFR – Instrument Flight Rulet – Przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów

VFR – Visual Flight Rulet – Przepisy wykonywania lotów z widocznością

ATS – air traffic services – służby ruchu lotniczeg

AUP – airspace use plan – plan użytkowania przestrzeni powietrznej

MTOM – maximum take-off mass – maksymalna masa startowa

RQA – Airspace Request – Depesza zamawiająca przestrzeń powietrzną

VMC – Visual Meteorological Conditions – Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością

RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems – Bezzałogowe (zdalnie sterowane) systemy latające

 

Pozdrawiam

- Operator dronów -

Dron, torun,z powietrza, szkolenia, kurs, krx, flying, blazej, kriks,

KRXFlying, KRX Flying, KRX, Flying, krxflying, krx flying, krx, flying, krxflying,

torun, kujawsko-pomorskie, kuj-pom, Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Chełmża
Błażej, Kriks, operator, Operator dronow, operator drona, dron,
filmowanie, zdjęcia, kamerowanie, filmowanie z powietrza, filmowanie z drona, film z drona, film z powietrza, kamerowanie z drona, kamerowanie dronem, kamerowanie z powietrza, zdjecia, zdjecia z drona, zdjecia dronem, zdjecia z powietrza,
monitoring, monitoring z powietrza, powietrzny, monitoring dronem, monitoring z drona, dron torun,
szkolenia, kurs, licencja, VLOS, BVLOS, INS, UAVO, Egzamin,

szkolenia na operatorów dronów, szkolenia podstawowe, szkolenie UAVO, szkolenia dron, loty, z powietrza, usługi, usługi z powietrza

Błażej Kriks, Błażej, Kriks, KRX Flying, KRXFlying, Toruń, Torunia, Toruniem, bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Chełmża, Kuj-pom, Kujawsko-pomorskie, operator dronów, Operator dronow, operator drona, operatordronow.pl, operatordronów.pl, dron, drony, dronem, dronami, filmowanie, filmowanie z powietrza, filmowanie z drona, kamerowanie, kamerowanie z drona, kamerowanie dronem, kamerowanie z powietrza, zdjecia, zdjecia z drona, zdjecia dronem, zdjecia z powietrza, manitoring, monitoring z powietrza, powietrzncy, monitoring dronem, monitorng z drona, szkolenia, szkolenia UAVO, operator, operator dronów, operatordronów, operatordronów.pl, operator UAV, operator RPAS, RPA, RPAS, operator bezzałogowego statku powietrznego, statek powietrzny, bezzałogowy statek powietrzny, kurs, kursy, VLOS, BVLOS, INS, redwings, ośrodek, ośrodek szkolenia, szkolenie VLOS, szkolenie BVLOS, szkolenie podstawowe, szkolenie UAV, szkolenie UAVO, szkolenie na operatora, szkolenie na operatora drona, szkolenie dla operatorów dronów, szkolenia na operatorów dronów, szkolenia na operatora drona, szkolenie Toruń, szkolenia Toruń, szkolenia RPAS, szkolenie operatorów dronów, szkolenia operatorów dronów

dron, torun, kujawsko-pomorskie, filmowanie, zdjęcia, kamerowanie, monitoring, usługi, operator, dronów, szkolenia, kurs, licencja, świadectwo, kwalifikacji, VLOS, BVLOS, INS, UAVO, Egzamin, Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Chełmża, powietrze, z powietrza, UAV, RPAS, bezzałogowy, statek, bezzałogowiec, kriks, blazej, KRX, Flying, krxflying